MENU

Usługi Elektryczno-Chłodnicze "ElektroWat" Sanok                                                                               instalacja

Instalacje Elektryczne

 

 

NIE POBIERAMY OPŁATY ZA UŻYWANIE PODNOŚNIKA KOSZOWEGO

WYKONUJĄC USŁUGI INSTALATORSKIE I SERWISOWE

 

Oferta firmy to:

-instalacje elektryczne  (cena 25 zł punkt)

-przyłącza do budynków (od 1000 zł z materiałem  NEGOCJACJA)

-remonty instalacji elektrycznych  (negocjacja)

-naprawy maszyn (negocjacja)

Działamy na terenie woj. podkarpackiego i woj. ościennych.

 

Wykonamy każdym systemem z możliwością wykonania instalacji do baterii fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane w przyszłości.

 

Udzielimy znacznego rabatu dla odbiorcy, który zleci wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej.   Pomiary elektryczne i protokół wykonamy bezpłatnie.

 

Pomiary elektryczne:

 


 


-   Pomiary ochrony przeciwporażeniowej

-   Pomiary rezystancji izolacji obwodów

-  Pomiary zabezpieczeń   różnicowoprądowych
-  Pomiary n
atężenia oświetlenia
-  Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji
-  Pomiary stanu instalacji odgromowych
-  Próby funkcjonalne instalacji

 

Instalacje odgromowe

CENA OD 1400 ZŁ Z MATERIAŁEM

 

Wykonujemy z zastosowaniem prościarki do drutu wyposażonej w motoreduktor co skraca czas prostowania długich odcinków drutu, oraz takie prostowanie nie narusza struktury drutu, nie powoduje zmiejszania średnicy co w przeciwieństwie do naciągania drutu odgromowego jest to metoda bezpieczna
i wizualnie satysfakcjonująca odbiorcę.

Prościarka do drutu

Wykonujemy instalację odgromową   aktywną, jest to metoda nowa, posiada jeszcze niewielu zwolenników


oraz metodą tradycyjną

Ta metoda jest stosowana najczęściej.

Polska norma PN-EN 62305-1 z poprawkami 2,3,4 reguluje prawidłowość montażu instalacji odgromowej na każdym rodzaju budynku, tj murowany, drewniany i inne. Firma nasza działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach co na końcu wykonanej pracy wraz z pomiarami jest zawarte w protokole powykonawczym.

 

 

 

 

Kontakt

Nieczyszczony klimatyzator

Nieczyszczony klimatyzator

Zalepione lamele, brak przepływu powietrza, wzrost zużycia energi

Zagrożenie dla zdrowia

Zanieczyszczenia na filtrach oraz wewnątrz klimatyzatora to pożywka dla drobnoustrojów które w szybkim tępie potrafią rozwijac się w urzadzeniu, a następnie dostają się wraz z uzdatnionym powietrzem do pomieszczenia. Legionella to najbardziej niebezpieczna bakteria, może powodować poważne schorzenia płuc. Na zdjęciu widać szarą maź która oblepiła lamele oraz wewnątrz pod wentylatorem ciemna lepka ciecz możliwa do usunięcia jedynie przez demontaż klimatyzatora ze ściany i mycie każdej części osobno w kuwecie. By zapobiec, należy minimum dwa razy do roku wezwać serwisanta z uprawnieniami i dokonać czyszczenia klimatyzatora w sposób który reguluje ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20 kwietnia 2004 roku.

News

Wszystkie prawa zastrzeżone.elektrowat.com